Home2016Grudzień (Page 2)

Grudzień 2016

Szczecin, dnia 15 grudnia 2016 r. ZAWIADOMIENIE Jako pełnomocnik do spraw organizacji struktur stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu zachodniopomorskiego, na podstawie uchwały nr ZG/2016/12/15/2 Zarządu Głównego Komitetu Obrony Demokracji z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zwołania pierwszego Regionalnego Walnego Zebrania Członków w Zachodniopomorskim Regionalnym Oddziale Stowarzyszenia,

Konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym obowiązującym w Polsce, chroniącym nasze swobody i prawa obywatelskie. Trybunał Konstytucyjny stoi na straży, by nikt nie naruszał praw, które nam przysługują. W ciągu ostatniego roku prof. Rzepliński swoją wspaniałą postawą, chroniąc Trybunał Konstytucyjny pokazał, że prawa obywateli są najważniejszą wartością

Szanowny Panie, Z niepokojem śledziliśmy rozwój wydarzeń w ostatnich dniach. Nasz podziw wzbudziła reakcja Pańskich przyjaciół. Jakim człowiekiem trzeba być, aby mieć po swojej stronie ludzi takich, jak Władysław Frasyniuk, Henryk Wujec, Karol Modzelewski, Danuta Kuroń, Janusz Pałubicki, Lech Wałęsa? Odpowiedź nasuwa się sama. Trzeba być

13.12.2016 - STAŃMY WSZYSCY RAZEM. Szczecinianie - wzywamy Was wszystkich do tego, abyśmy tego dnia pokazali Jarosławowi Kaczyńskiemu oraz PIS-owi, ze ramię w ramię będziemy bronić demokratycznej i obywatelskiej Polski. Gdzie? Plac Solidarności, Szczecin. Anioł Wolności Kiedy? 13 grudzień w godzinach 17:00 - 18:00 Udowodnijmy, że nie damy się zastraszyć aresztowaniami