Maj 2017

Czy ograniczenie liczby kadencji gospodarzy miast i gmin to sposób na skruszenie betonu i zaktywizowanie wyborców? Dyskusję na temat dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zorganizowała Dorota Róża Chałat ze Szkoły Liderów, radna Rady Miejskiej w Koszalinie, działaczka Kongresu Kobiet, sympatyczka KOD-u, a od niedawna także

Istotnym preludium do długo oczekiwanego zjazdu w Toruniu były wszystkie regionalne walne zebrania wyborcze, na których oprócz regionalnych organów wybierani byli w każdym regionie delegaci. Po zakończeniu walnych spotykaliśmy się wirtualnie na grupie Facebookowej utworzonej wyłącznie dla delegatów. Mało która grupa tak mnie pozytywnie zaskoczyła,

Kiedy? Niedziela, 4.06.2017 w godzinach 14:00 - 17:00 Gdzie? Szczecin: od Placu Solidarności (Centrum Dialogu Przełomy) na Jasne Błonia, Koszalin: sprzed pomnika Piłsudskiego na Rynek Staromiejski.   Uchwałą z maja 2013 roku „Sejm, przekonany o szczególnym znaczeniu tej daty dla Polski - suwerennego i demokratycznego państwa wolnych i świadomych swoich praw

Dziś, 3 maja 2017 roku o godzinie 13.00 przed kołobrzeskim Ratuszem mieszkańcy i członkowie KOD uczcili 226 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W wydarzeniu brali udział także licznie odwiedzający słoneczny Kołobrzeg turyści. Na schodach prowadzących do kołobrzeskiego Ratusza ułożono słowo „KONSTYTUCJA” przypominające wszystkim zgromadzonym, jaki akt prawny