Home2018Październik

Październik 2018

Dyskusje o wyborach przeplatały się z dyskusjami o marszach homoseksualistów, a ludzie częstowali się zarówno ulotkami, jak i cukierkami. Punkt Informacyjny KOD-u (PIKOD), który stanął na koszalińskiej giełdzie w niedzielę, 14 października, uwieńczył naszą kampanię zachęcania mieszkańców miasta i okolic do udziału w wyborach. Pozwolimy sąsiadowi? W przeciwieństwie

Za tydzień, 21 października 2018 roku będzie święto Demokracji Bezpośredniej, czyli wybory. Tym razem będziemy wybierali wójtów/burmistrzów/prezydentów, radnych rad gminy, radnych powiatowych i wojewódzkich. Każdy głos się liczy, nawet ten nieważny, oddany świadomie w proteście przeciwko bylejakości oferty politycznej. W Kołobrzegu w ramach punktu informacyjnego KOD zachęcaliśmy do