24 marca 2019: „Oda do radości” na Wałach Chrobrego

Jak co roku (to już tradycja!) w rocznicę zawarcia Traktatów Rzymskich śpiewamy Odę na Wałach Chrobrego.
Tym razem przyjęliśmy do zespołu organizacyjnego Urząd Marszałkowski.

Koordynacją wydarzenia zajmuje się Magdalena Kubiak Jacura.
Dyrygentem chóru będzie jak zwykle Paweł Kornicz. W tym roku ma pomysł, żebyśmy utworzyli orkiestrę akompaniującą chórowi – szykujcie zatem instrumenty hałasujące: dzwonki, tamburyny, bębenki i potrząsajki domowej roboty (puszka z grochem, grzechotka po najmłodszym członku rodziny, itp.)
Jak się uda, to dla pianisty i orkiestry będzie zadaszona scena a całość będzie filmowana z ziemi (to nasza działka) i z powietrza.

Bardzo bylibyśmy wdzięczni za tłumne włączenie się do organizacji, bo śpiewanie Ody to nasze flagowe wydarzenie.

Zarząd KOD Zachodniopomorskie

25 marca 1957 roku podpisując Traktaty Rzymskie przedstawiciele europejskich państw, położyli fundament pod Europę w jej dzisiejszym kształcie. Zapoczątkowano tym samym najdłuższy okres pokoju w historii Europy.
To dzięki tym porozumieniom powstała Unia Europejska, która jednoczy wszystkich Europejczyków niezależnie od narodowości, poglądów, czy przekonań. Unia Europejska wyrosła na wartościach takich poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.
Wartości te są wspólne wszystkim żyjącym w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.
Wspólnota europejska jest swoistą unią prawa, która nam wszystkim gwarantuje ochronę przynależnych nam praw i wolności.

Musimy stanąć razem, by pokazać, że chcemy być członkami Wspólnoty.
Dlatego spotykamy się 24 marca … by pokazać, że „Silna Polska to silna Unia, a silna Unia to jeszcze silniejsza Polska.


Niedziela 24 marca o 12:00 na Wałach Chrobrego

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/418237282271559/Zdjęcie u góry: Śpiewanie Ody do radości w roku 2018, fot. Krzysztof Wojtecki. Relacja-> tutaj

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT