Europa ma znaczenie! Zbiórka podpisów pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej

Kilka tygodni temu zawiązała się koalicja organizacji pozarządowych pod nazwą Front Europejski jako ruch społeczny na rzecz silnej Polski w Unii.
Komitet Obrony Demokracji przystąpił do koalicji
.

Chcemy, by Polska była w sercu Europy. Uważamy, że członkostwo w Unii jest sukcesem 100 lat niepodległej Polski – przystępując do Unii odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy. Jesteśmy dumni, że Polska jest częścią Unii Europejskiej.

W reakcji na coraz częstsze kwestionowanie znaczenia Unii Europejskiej w Polsce, Front Europejski rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem ustawy o fladze Unii Europejskiej. Projekt wprowadza ochronę prawną oraz obowiązek podnoszenia flagi Unii Europejskiej na budynkach rządowych razem z flagą Polski z okazji świąt i uroczystości państwowych.

Podpisy pod projektem ustawy można złożyć na stronie fronteuropejski.pl.
Dla zwiększenia nacisku na Sejm, organizacje zachęcają też wszystkich obywateli i obywatelki do odręcznego złożenia podpisu pod projektem ustawy.
Podpisy będą zbierane również w czasie wszystkich akcji KOD Zachodniopomorskie, też na PIKODach.

Przystępując do Unii odzyskaliśmy należne nam miejsce w sercu Europy, to jeden z największych sukcesów 100 lat niepodległej Polski. Członkostwo popiera zdecydowana większość obywateli i obywatelek. Ale z ust polityków coraz częściej słychać hasła kwestionujące znaczenie Unii dla Polski. Nie zgadzamy się z tym! Symbolicznym wyrazem naszego sprzeciwu jest wezwanie, by flaga Unii zawsze towarzyszyła uroczystościom państwowym, by pojawiała się obok flagi Polski – mówi Ignacy Niemczycki, dyrektor Frontu Europejskiego.

Organizacje proponują, by flagę Unii podnosić razem z flagą Polski na budynkach rządowych, z okazji świąt i uroczystości państwowych. Zalecenie podnoszenia flagi Unii, ale już nie obowiązek, miałoby dotyczyć domów prywatnych. Przedstawiony przez Front Europejski projekt ustawy o fladze Unii zakłada też wprowadzenie ochrony prawnej flagi UE, takiej samej, jakiej podlega flaga Polski.

Nie możemy pozwalać na bezkarne bezczeszczenie symbolu integracji europejskiej. Flaga Unii to symbol pokoju i współpracy europejskich narodów. Brak szacunku wobec flagi Unii zdarzał się sejmowym politykom. Nawet Prezydent Andrzej Duda przeciwstawił członkostwo w Unii suwerenności Polski. Trzeba to powstrzymać – mówi Jarosław Marciniak, sekretarz Komitetu Obrony Demokracji.

Flaga Unii symbolizuje powszechne europejskie wartości. Unijne traktaty je dokładnie wymieniają – to m.in. solidarność, poszanowanie godności i praw człowieka, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, tolerancja, sprawiedliwość, równość kobiet i mężczyzn. Jeśli to nie są również wartości Polski, to jakie są? – mówi Marta Wosak z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet.

Organizacje zapraszają też wszystkich, którym bliskie są wartości europejskie, do świętowania dnia Europy. Na sobotę, 12 maja 2018 r. w Warszawie, zapowiadają serię manifestacji, wieców i innych wydarzeń.

Dzień Europy to okazja, żeby pokazać, że nas, osób otwartych na Europę i chcących być w jej centrum jest w Polsce dużo – mówi Rafał Dymek, dyrektor Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana.

Organizacje liczą na zebranie 100 tys. podpisów pod projektem ustawy.
Informacje o miejscach i datach zbiórek podpisów będzie można znaleźć na stronie fronteuropejski.pl.

 -> list wiodący        -> projekt ustawy             -> lista do zbierania podpisów

 

Zdjęcie u góry: KOD Zachodniopomorskie śpiewa Odę do radości, Szczecin 25.03.2018. Fot. Krzysztof Wojtecki.

Tekst za: ruchkod.pl

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT