KOD ubierze pomnik Marynarza w Szczecinie

W sobotę, 8 września 2018 około godziny 11:30 KOD ubierze pomnik Marynarza w Szczecinie w koszulkę z napisem KonsTytucJa.

Mamy, oczywiście, wszelkie stosowne zezwolenia.

Można, spontanicznie rzecz jasna, kibicować 🙂

KOD Zachodniopomorskie

Zdjęcie u góry: Pomnik Marynarza dłuta R. Chachulskiego, Szczecin, Mateusz War., za Wikimedia.pl,  CC BY-SA 3.0

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT