KOD wzywa na pikiety 20 kwietnia w obronie niezależności sędziów

Kiedy?
czwartek 20.04.2017 godz. 12:00
Gdzie?
Szczecin: Plac Żołnierza, przed Sądem Rejonowym

 

 

Komunikat Zarządu Głównego i Rady Regionów Komitetu Obrony Demokracji z dnia 13 kwietnia 2017

Zarząd Główny i Rada Regionów wzywają wszystkich świadomych współobywateli do wsparcia ogólnopolskiego protestu sędziowskiego w czwartek 20 kwietnia w samo południe – pod budynkami polskich sądów.
Apelujemy o wsparcie do wszystkich, którzy rozumieją, że zaplanowane przez PiS zniszczenie niezależności polskich sądów i podporządkowanie ich władzy politycznej jest zagrożeniem dla dla każdego, niezależnie jak ocenia polski wymiar sprawiedliwości i jakie ma poglądy politycznie.
PiS, likwidując nowymi bandyckimi ustawami niezależność Krajowej Rady Sądowniczej i dając Zbigniewowi Ziobrze nieograniczone prawo mianowania i odwoływania wszystkich prezesów sądów powszechnych, doprowadzi do tego, że już nie tylko prokuratura, ale też każdy sąd w Polsce zostanie podporządkowany decyzjom i życzeniom władzy politycznej. W wyniku tego każdego obywatela, który tej władzy czymkolwiek się narazi, będzie można oskarżyć i skazać według widzimisię Jarosława Kaczyńskiego i jego podkomendnych. To powrót do boleśnie znanej z PRL-u władzy PZPR nad losem każdej Polki i każdego Polaka.
Sędziowie w Polsce nie mają prawa do strajku, ale 20 kwietnia w samo południe na pół godziny wstrzymają się od pracy. To będzie ich symboliczny gest przed planowanym przez PiS upolitycznieniem Krajowej Rady Sądownictwa. Wzywamy wszystkich, by ten sędziowski protest wsparli w pikietach KOD pod budynkami sądów w całej Polsce.
Tylko wspólnym działaniem możemy przeciwstawić się zaplanowanemu z cynicznym rozmysłem przez Prawo i Sprawiedliwość powrotowi do czasów PRL. Nikt nie zrobi tego za nas, świadomych obywateli Rzeczpospolitej.

Zarząd Główny KOD
Rada Regionów KOD

Komentarz Krzysztofa Łozińskiego:

Mamy już otwarty zamach na niezależność sądów. Nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa praktycznie ubezwłasnowolnia ten bardzo ważny organ. 15 członków Rady, dotąd wybieranych przez środowisko sędziowskie, będzie wybieranych przez Sejm, czyli obecnie przez PIS, na komendę Jarosława Kaczyńskiego. W praktyce, o postępowaniach i wyrokach zacznie decydować jeden człowiek, zawzięty, pamiętliwy, a przy tym nieuk, ale jakże wszechstronny.
Na dokładkę, dziś w nocy, ukradkiem, pod osłoną żenującej awantury o Misiewicza, wrzucono do Sejmu projekt ustawy o zmianie ustroju sądów powszechnych. Wedle tego projektu o nominacjach prezesów sądów wszystkich szczebli ma decydować minister sprawiedliwości, czyli przeczołgany już przez Kaczyńskiego i przyuczony do uległości Zbigniew Ziobro.

Sądy w Polsce nie działały najlepiej, o tym wszyscy wiemy. Była przewlekłość postępowań, nie zawsze taka jak trzeba jakość orzecznictwa. Jednak te zmiany niczego nie poprawią, a raczej wszystko jeszcze bardziej popsują. Polityczne uzależnienie sądów jest niezwykle groźne. Dla wszystkich, nie tylko dla przeciwników politycznych. Ja taki stan pamiętam z własnego życia, z PRL. Sędzia, który mnie skazał, uzasadnił, że za brak dowodów ja odpowiadam, bo nie złożyłem obciążających mnie zeznań. Pamiętam, że Sad Najwyższy nazywany był Sądem Najszybszym, bo gdy sąd niższego szczebla kogoś uniewinnił, lub za mało skazał, to zanim uniewinniony zdążył dojechać do aresztu odebrać swoje rzeczy, Sąd Najwyższy zdążył przestudiować kilkanaście tomów akt i zmienić wyrok w ciągu 15-20 minut. Pamiętam sprawę kobiety zgwałconej na komisariacie przez milicjantów, skazanej później na rok więzienia za „stawianie opory funkcjonariuszom na służbie”. Świadkami oskarżenia byli ci, którzy gwałcili. Takich wyroków i takich procesów możemy się wkrótce spodziewać.

Zarząd Stowarzyszenia KOD, wspólnie z Radą Regionów, wyjątkowo zgodnie, jednym głosem, wydał oświadczenie wzywające wszystkich świadomych współobywateli do wsparcia ogólnopolskiego protestu sędziowskiego w czwartek 20 kwietnia w samo południe – pod budynkami polskich sądów.
Naczelny Sąd Administracyjny wydał opinię w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o KRS „przekazany projekt jest kolejną próbą modyfikacji statusu konstytucyjnego organu stojącego na straży niezawisłości sędziów i niezależności sądów, tj. Krajowej Rady Sądownictwa”

Przypomnę znakomity tekst Katarzyny Moroń publikowany zaledwie kilka dni temu na naszych stronach:
Policzmy to. Obecnie w rękach Prawa i Sprawiedliwości, znajduje się władza wykonawcza, ustawodawcza, a zaraz będą w niej również wszystkie kluczowe punkty władzy sądowniczej. „Zreformowany” Trybunał Nie-Konstytucyjny, połączenie urzędu Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości, nie wprost wyrażona kontrola Ziobry nad budżetami sądów, a teraz upartyjnienie Krajowej Rady Sądownictwa. Ta ostatnia stoi na straży niezawisłości i niezależności sędziów […] W skład KRS, wedle nowej ustawy, wchodzić będzie 15 członków wybieranych przez Sejm, podczas gdy wcześniej byli oni wybierani przez środowisko sędziowskie. Oczywiście nie jest to cały skład KRS, ale liczba ta jest wystarczająca, aby zaburzyć wewnętrzny balans i zdecydować o polityczności tej instytucji. […] Jeśli ta ustawa wejdzie w życie – oznacza to – iż wszystkie ośrodki władzy są w rękach jednej osoby – Jarosława Kaczyńskiego.

grafika: Strajk Obywatelski

 

Otwarty list protestacyjny podpisany przez byłych działaczy NSZZ „Solidarność” z lat 1980-81 i „Solidarności” w podziemiu -> Do wszystkich obywateli RP- Protestujemy przeciw likwidacji niezawisłości sądów

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT