O gospodarce bez propagandy i emocji

Już w najbliższy wtorek, 13 marca br. koszalinianie będą mogli spotkać się w z prof. Anetą Zelek, ekonomistką.
Spotkanie odbędzie się w ramach Latającego Uniwersytetu Demokracji.

Prof. Aneta Zelek to szczecinianka, rektorka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, autorka 220 prac z dziedziny ekonomii. Pani profesor jest zdeklarowaną przeciwniczką zbyt dużej interwencji państwa w gospodarce, a także dopuszczania do sytuacji, gdy nadmiernie narasta dług publiczny. W czasie swoich wykładów, z których część organizuje Komitet Obrony Demokracji, profesor Zelek piętnuje błędy, których dopuszcza się władza prowadząc swoją politykę ekonomiczną. Ekonomistka informuje też, jakie będą rychłe konsekwencje tych błędów.

Organizatorem spotkania w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej jest KOD Koszalin.

Początek o godz. 18.00. Wstęp wolny.

 

 

Fot. Archiwum KOD Koszalin

Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT