Obywatelska Kontrola Wyborów: z dniem 25.09.2018 koordynatorką w zachodniopomorskim została Anita Zdrojewska – Lichosik, członkini Zarządu KOD Zachodniopomorskie ds.edukacji.

Kontakt telefoniczny: 729 055 230.
Kontakt mailowy: okw@kodzachodniopomorskie.pl

Szkolenie dla chętnych kandydatów do OKW, organizowane przez Fundację Batorego, odbędzie się w Szczecinie 6 października br. Godzina i miejsce podamy później, gdy tylko je ustalimy.
Osoby chętne do udziału muszą się zarejestrować na stronie www.obserwujemywybory.pl.
Fundacja planuje przeprowadzenie szkoleń on-line (webinaria), terminy podane są na ww stronie.

Wybory zbliżają się wielkimi krokami i czas na mobilizację!
Koordynatorka OKW ma listę osób, które do pełnienia funkcji obserwatorów zgłosiły się na naszej KODowej stronie  ->https://okw.info.pl/ : Obywatelska Kontrola Wyborów.
Niektórzy zdecydowali się na pełnienie innych ról w komisjach wyborczych. Niestety, bycie członkiem komisji wyklucza zaangażowanie się jako obserwator społeczny. Prosimy o przekazanie takiej informacji koordynatorce.

Jest już lista 12 komisji wyborczych wytypowanych przez specjalistów z Fundacji Batorego, gdzie musimy być na 100%.
W każdej z tych komisji obserwatorzy będą wypełniali specjalne formularze, które trafia potem do obróbki statystycznej. Przewidujemy po 3 osoby w każdym punkcie, dwie zmiany w komisji pierwszej i jedna w komisji drugiej – liczącej głosy.

Dzisiaj i jutro będziemy dzwonić do osób z listy OKW z zaproszeniem do działania. Dobrze byłoby, żeby równolegle chętni sami zgłaszali się SMSem na podany wyżej numer telefonu.

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT