Komunikaty Zarządu KOD Zachodniopomorskie 19.01.2017

Komunikat po I Regionalnym Walnym Zebraniu Członków KOD Zachodniopomorskie

ZebranieWalneIZachpom2

I Regionalne Walne Zebranie Członków KOD Zachodniopomorskie Stowarzyszenia KOD odbyło się w dniu 14.01.2017.

 

 

 

 

Porządek Zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum.
 2. Wybór prezydium Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 3. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. Wybór władz i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
  • wybór przewodniczącego,
  • ustalenie liczby członków zarządu regionu,
  • wybór członków zarządu regionu,
  • wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
e. wybór Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
  • wybór Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
 8. Przyjęcie uchwał Regionalnego Walnego Zebrania.Członków
 9. 
Sprawy różne.
 10. Zamknięcie zebrania

Protokół Zebrania -> tutaj: protokol-z-walnego-czlonkow

 


Komunikat po I Zebraniu Zarządu Regionu KOD Zachodniopomorskie w dniu 19.01.2017

I Zebranie Zarządu Regionu KOD Zachodniopomorskie odbyło się w dniu 19.01.2017.

Protokół i podjęta Uchwała -> tutaj: zebranie-zarzadu-190117

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT