Komunikat ZR KOD Zachodniopomorskie z dnia 9.11.2017 r

W dniu 9.11.2017r. odbyło się posiedzenie zarządu KOD Zachodniopomorskie. Obecni byli członkowie zarządu: Anita Zdrojewska-Lichosik, Magdalena Kubiak-Jacura, Hanna Byrczak, Adrian Trydeński oraz Mikołaj Marecki.

    Agenda spotkania obejmowała takie kwestie, jak:

  1. Działania usprawniające pracę Zarządu Regionu,
  2. Działania na rzecz poprawy ściągalności składek członkowskich,
  3. Uaktualnienie harmonogramu dyżurów w Biurze KOD,
  4. Plan działań KOD do końca roku 2017,
  5. inwentaryzacja sprzętu pozostającego do dyspozycji KOD Zachodniopomorskie.

Postanowiono, że do wszystkich członków Stowarzyszenia w zachodniopomorskim wysłane zostaną smsy z przypomnieniem o składkach członkowskich. Nasz region wypada najlepiej pod względem finansowym, głównie dzięki kwestom (wielkie podziękowania dla członków i sympatyków!). Niestety nadal mamy zaległości w opłacaniu składek. Dokładne informacje o stanie naszego subkonta zostaną podane przez Hannę Byrczak, naszego nowego członka Zarządu Regionu pełniącej funkcję skarbnika.

Plan naszych działań na najbliższe tygodnie:
11.11.2017 – delegacja członków KOD złoży kwiaty pod popiersiem Józefa Piłsudskiego na placu Szarych Szeregów w Szczecinie w ramach oficjalnych obchodów Święta Niepodległości.
14.11.2017 – o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie z Krzysztofem Łozińskim, przewodniczącym KOD, w Auli Nowej Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US .
29.11.2017 o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie z panią profesor Anetą Zelek w ramach cyklu Kawiarenek Obywatelskich KOD.
13.12.2017 planujemy zorganizować projekcję filmu udostępnionego KOD przez konsula Niemiec na temat dochodzenia Polski do wolności. Projekcja prawdopodobnie będzie poprzedzona dyskusją uczestników tamtych wydarzeń. Pozostała do ustalenia data i miejsce odtworzenia filmu.

Ponadto informujemy, że dnia 17 sierpnia 2017 Adam Reimann zrezygnował z funkcji skarbnika. Zarząd w dniu 9 października 2017 na stanowisko skarbnika powołał Hannę Byrczak. Hanna reprezentowała nasz region na zjeździe skarbników w Warszawie i w najbliższym czasie napisze informację odnośnie finansów regionu a także przeprowadzi inwentaryzację naszego stanu posiadania.

Zarząd Regionu KOD Zachodniopomorskie

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT