Sprawozdanie finansowe KOD Zachodniopomorskie, luty-maj 2017