Jak sądzicie, czy Andrzej Duda weźmie sobie życzenia od koszalinian do serca?

Jak zapewne pamiętacie, podczas akcji malowania konstytucyjnych koszulek na Rynku Staromiejskim – zaproponowaliśmy  koszalinianom i turystom inną sympatyczną akcję:  pisanie  życzeń znad morza dla Andrzeja Dudy. W tym celu wyłożyliśmy na stolik przed naszym namiotem sporą liczbę konstytucyjnych kartek.

Przechodnie chętnie skorzystali z okazji i chwycili za długopisy. Wśród wypełniających kartki znalazł się nawet jeden obywatel Ukrainy, który napisał życzenia w języku rosyjskim. Zdecydowana większość ludzi poprzestała na skierowanym do Andrzeja Dudy apelu, by ten czytał Konstytucję i jej nie łamał. Niektórzy przypominali, że człowiek na stanowisku prezydenta winien być strażnikiem Konstytucji.

Zdarzały się też jednak pejoratywne opinie na temat charakteru adresata czy też Sienkiewiczowskie w tonie zachęty do ustąpienia ze stanowiska („Kończ waść, wstydu oszczędź”).

Czy lokator Pałacu Namiestnikowskiego weźmie sobie choć część z tych życzeń do serca? No cóż, tego oczywiście zagwarantować nie możemy. Uważamy jednak, że każdemu, nawet najgorszemu człowiekowi należy dać szansę.

Wszystkie zdjęcia: Dariusz Pawlik

Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT