HomeO nas

O nas

Witryna KODu   -> logoKOD      portal informacyjny ->koduj24           polecamy też ->


Komitet Obrony Demokracji to formalne stowarzyszenie, którego statutowe cele to:

 • rozwijanie i propagowanie postaw i działań sprzyjających zachowaniu i rozwojowi
  demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej,
  zapewniającego wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli – określonym w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., w duchu, w jakim powstała, i zasadach, na jakich się opiera
 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich
 • przeciwdziałanie łamaniu zasad demokracji i praworządności, w tym m.in. nadużyciom
  władz państwowych i samorządowych, przekraczaniu uprawnień i kompetencji

Komitet Obrony Demokracji to oddolny ruch sprzeciwu wobec łamania prawa, zasad demokratycznych i swobód obywatelskich.
Komitet Obrony Demokracji ma oddziały w każdym regionie – my jesteśmy KODem Pomorza Zachodniego.
Są wśród nas ludzie różnych poglądów i orientacji politycznych od prawa do lewa, ludzie wierzący, agnostycy i ateiści.
Łączy nas to, że jesteśmy ludźmi wolnymi i chcemy nadal mieszkać we własnym, demokratycznym kraju, w którym nikt nie będzie nam nakazywał jak mamy żyć i jakie wartości wyznawać.

Zapraszamy do współdziałania wszystkich, dla których ważne są wartości demokratyczne!

Kliknij by otworzyć deklarację

Kliknij by otworzyć dokument deklaracji

Wypełnij drukowanymi literami wszystkie pola deklaracji i podpisz ją w DWÓCH wskazanych miejscach.

  Następnie:

 • przekaż ją do regionalnego biura w Szczecinie lub Koszalinie, w godzinach dyżurów -> informacje kontaktowe .
  lub

 • wyślij w kopercie zaadresowanej na:
  Komitet Obrony Demokracji
  ul. Górczewska 39
  01-144 Warszawa
  lub

 • zeskanuj czy sfotografuj aparatem fotograficznym/smartfonem i prześlij pocztą elektroniczną na adres czlonkowie@ruchkod.pl

Masz jeszcze wątpliwości? Przeczytaj   Manifest,      Przewodnik KODera,    Statut KOD

Napisz lub  zadzwoń -> Kontakt