Wykorzystano dzieła malarzy korzystając z prawa do pastiszu (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Stan prawny aktualny na dzień: 30.01.2019, art. 29 ust. 1 )

Share Post
No comments

LEAVE A COMMENT