74 rocznica walk o Kołobrzeg

18 marca 1945 roku Kołobrzeg został zdobyty. Walki trwały 10 dni, jutra nie doczekało ponad tysiąc żołnierzy i cywilów. Miasto zostało prawie całkowicie zrównane z ziemią.

Dziś na Cmentarzu Wojskowym uczciliśmy pamięć wszystkich poległych w walkach. Na uroczystości byli obecni kombatanci, władze województwa, powiatu i miasta, mieszkańcy, przedstawiciele organizacji, partii i zaprzyjaźnionych miast.
Uroczystości odbyły się w obecności kompanii reprezentacyjnej Wojska Polskiego, pocztów sztandarowych i uczniów szkół.
Kwiaty w imieniu kołobrzeskich członków i sympatyków Komitetu Obrony Demokracji złożyła delegacja pod przewodnictwem Danuty Kasperskiej.

Tutaj piosenka z Festiwalu Piosenki Żołnierskiej KOŁOBRZEG 81- ,,Płynie Parsęta”: https://www.youtube.com/watch?v=hniyTwcf9n0


Tekst i zdjęcia: Andrzej Libera

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT