Andrzej Celiński na I Walnym Zebraniu Członków KOD Zachodniopomorskie

Streszczenie wystąpienia Andrzeja Celińskiego

napisał: Filip Przytulski

 
Andrzej Celinski 14012017Gościem I Walnego Zebrania Członków Komitetu Obrony Demokracji regionu Zachodniopomorskiego, w dniu 14.01.2017, był jeden z czołowych opozycjonistów okresu Solidarności, polityk i publicysta Andrzej Celiński.
W swoim wystąpieniu podzielił się z uczestnikami wyborów refleksjami na temat sytuacji w Polsce sposobami skutecznej obrony demokracji przed działaniami obecnej władzy.

 

Zdaniem Andrzeja Celińskiego obecna sytuacja, przy wszystkich różnicach, przypomina tę z początku lat 30. w Niemczech. PiS prowadzi irracjonalną politykę zagraniczną, skłócając nas z sojusznikami i życząc porażki politykom przyjaźnie nastawionym wobec Polski. Polska przestała być normalnym krajem europejskim.
Oczywiście sukces PiS-u ma swoje głębokie przyczyny. Polska, zdaniem Andrzeja Celińskiego, w ciągu ostatnich dwudziestu kilku lat odniosła olbrzymi sukces, także w sensie materialnym. Jednak z powodu braku standardów, niewielkiej wiedzy, wyniesionych z PRL egalitarnych przekonań; rozwój Polski musiał spowodować nierówności społeczne. Niezadowolenie społeczne, mimo poprawy życia, wyjaśnia teoria odniesienia.
Problemem jest podział polityczny aktywnej części Polaków na dwa plemiona, które nie są zainteresowane argumentami strony przeciwnej, inaczej rozumieją też sens poszczególnych słów i pojęć.
Polska cierpi na kilka deficytów – deficyt wizji kraju, brak pomysłu na Polskę, brak wskazania kierunku i brak narzędzi kontroli polityków przez społeczeństwo; deficyt demokracji, którą zastępuje teatr; deficyt solidarności, oznaczający brak polityki wyrównywania szans; deficyt kapitału społecznego, rozumiany jako nieumiejętność wykorzystywania przez państwo potencjału intelektualnego obywateli; deficyt zaufania.
Problemem jest także brak autorytetów, bez których świat staje się pełen chaosu. Celiński wspomniał też o złym stanie intelektualnym i moralnym Kościoła.
Pokolenie urodzone między 1917 a 1926 odniosło sukces, ponieważ umiało wykorzystać okoliczności historyczne, było wierne wartościom, odrzuciło mity, posługiwało się intelektem. Być może temu pokoleniu udało się oszukać naród, „Solidarność”, Europę i świat co do charakteru Polaków. Jarosław Kaczyński ukazał faktyczną naturę części narodu. Została zerwana więź między autorytetami a społeczeństwem; trzeba ta więź przywrócić. Konieczne jest także uświadomienie społeczeństwu – co może stracić, a co zyskać – w efekcie działań obozu rządzącego.
Zdaniem Celińskiego następuje wyraźne zmęczenie bezmyślnością i tu pojawia się szansa na upodmiotowienie społeczeństwa.
Los polskiej demokracji rozstrzygnie się w nadchodzących wyborach, których przegranie przez obóz demokratyczny będzie równoznaczne z budową systemu autorytarnego.
Rolą KOD-u powinno być doprowadzenie do zjednoczenia obozu demokratycznego i wystawienia jednej, skonstruowanej alfabetycznie, listy wyborczej. KOD powinien być przygotowany także na konieczność udziału w wyborach parlamentarnych.
Pytany, czy Lech Wałęsa powinien stanąć na czele, Celiński odpowiedział, że przywódca wyłania się spontanicznie, zaś zawieszanie losu demokracji na wodzach świadczy o słabości danego narodu, nie jego sile.
Pytany dlaczego senatorowie, po których można się spodziewać postawy prodemokratycznej, łamią prawo, Celiński wyjaśnił, że wynika to z przekonania rządzących o prymacie woli politycznej nad prawem. Nie należy zapominać, że takiego wyboru dokonali Polacy, co świadczy o ich niskiej świadomości politycznej.
Odpowiadając na pytanie czy przywódcy nie kierują się sondażami, Andrzej Celiński odpowiedział, że w obecnym kryzysie polityczno-ekonomicznym politycy przestali szukać i znajdować rozwiązania problemów. Winę za taki stan rzeczy ponoszą także poprzednicy PiS-u, odbierając polityce powagę.

Film z całym wystąpieniem Andrzeja Celińskiego:

 

fot. Krzysztof Wojtecki

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT