Kołobrzeg w rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich

Wzorem zgromadzeń w całej Polsce, także w Kołobrzegu w rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich w południe odbyło się spotkanie euroentuzjastów.

Na schodach kołobrzeskiego ratusza mieszkańcy miasta manifestowali swoje poparcie dla Unii Europejskiej i przywiązanie do europejskich standardów. Mówiła o nich organizatorka naszego spotkania Danuta Kasperska. Wspólnie odśpiewaliśmy Odę do Radości oraz hymn Rzeczpospolitej Polskiej.


Tekst i zdjęcia: Andrzej Libera

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT