Spotkanie ZR KOD Zachodniopomorskie z partiami politycznymi regionu

Zarząd Komitetu Obrony Demokracji regionu Zachodniopomorskiego wystosował zaproszenie na spotkanie dla przedstawicieli wszystkich partii, które zapowiedziały swój udział w nadchodzących wyborach samorządowych w naszym regionie.

Spotkanie odbyło się 17 lutego w Szczecinie. Udział w nim wzięli przedstawiciele PO, PSL, Razem i Nowoczesnej.
Nieobecny był przedstawiciel SLD, jednak zarząd regionu tej partii swoje stanowisko przesłał w liście.

 

Głównym tematem rozmów był projekt KODu pod nazwą „Obywatelska Kontrola Wyborów„.
To bardzo ważna inicjatywa, dlatego tak istotne było dla nas, by podjąć szeroką współpracę przy realizacji tego projektu.
Udało nam się zawrzeć bardzo obiecujące porozumienie.
Zgodnie z ustaleniami każda organizacja wyznaczy do realizacji i koordynacji tego projektu swojego przedstawiciela. Takiego koordynatora wyznaczył również Komitet Obrony Demokracji. Pełnomocnikiem zarządu regionu została Ewa Pietrusińska.

Powołani koordynatorzy będą wspólnie pracować nad tym ważnym projektem, konsultując się i wymieniając niezbędnymi informacjami. Koordynatorzy regionalni podejmą również współpracę z koordynatorami poszczególnych powiatów, miast i gmin.
Dzięki takiej współpracy mamy zdecydowanie większe szanse na pełne wykorzystanie potencjału oraz wytypowanie jak największej ilości osób do obserwacji wyborów, a także skuteczne przeprowadzenie szkoleń i warsztatów na terenie całego naszego województwa.
Liczymy, że dzięki tej współpracy uda nam się również zaktywizować mieszkańców naszego regionu do udziału w nadchodzących wyborach. Skuteczne działania profrekwencyjne są dla nas jednym z priorytetów.

Przy okazji udało się również porozmawiać z przedstawicielami partii o ich planach, ewentualnych wspólnych koalicjach i planowanych kandydatach na prezydentów i burmistrzów w nadchodzących wyborach.

Wszystkie osoby, które chciałyby zgłosić się do udziału w projekcie OKW prosimy o wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie: https://okw.info.pl/

Za przyjęcie zaproszeń oraz za udane i owocne spotkanie naszym gościom dziękujemy.

 

Komitet Obrony Demokracji
Zarząd Regionu Zachodniopomorskiego

Share Post
Written by
No comments

LEAVE A COMMENT