HomeWybory 2020

Wybory 2020

Drugie Regionalne Walne Zebranie Członków stowarzyszenia „Komitet Obrony Demokracji” regionu Zachodniopomorskie odbędzie się:
w dniu 25 stycznia 2020 r. (sobota) o godz. 11.00 w auli Wydziału Elektrycznego Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ul 26 Kwietnia 10. 

W przypadku, gdyby Drugie Regionalne Walne Zebranie Członków nie mogło się odbyć w powyższym terminie z powodu braku wymaganego quorum, odbędzie się w drugim terminie tj. w dniu 25 stycznia 2017 roku o godzinie 12.00 w miejscu wskazanym powyżej (§ 46 ust. 6 Statutu).

Rejestracja członków zacznie się o 10:30.


Propozycja porządku obrad II Walnego Zebrania Członków KOD Regionu Zachodniopomorskie

1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie kworum. 
2. Wybór prezydium Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
3. Zatwierdzenie Regulaminu Obrad Regionalnego Walnego Zebrania Członków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Powołanie komisji skrutacyjnej.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Przyjęcie sprawozdania zarządu Regionu Zachodniopomorskie 
8. Przyjęcie sprawozdania Regionalnej Komisji Rewizyjnej  
9. Przyjęcie sprawozdania Regionalnego Sądu Koleżeńskiego
10. Wybór władz i delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów 
 a)   Wybór przewodniczącego, 
 b)   Ustalenie liczby członków zarządu regionu,
 c)   Wybór członków zarządu regionu,
 d)   Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów
 e)   Wybór Regionalnej Komisji Rewizyjnej,
 f)   Wybór Regionalnego Sądu Koleżeńskiego.
11. Przyjęcie uchwał Regionalnego Walnego Zebrania Członków
12. Sprawy różne.
14. Zamknięcie zebrania.

Propozycja regulaminu II Walnego Zebrania Członków KOD Regionu Zachodniopomorskie