HomeWybory 2018 – zachodniopomorskie

Wybory 2018 – zachodniopomorskie

Wszystko na ten temat -> https://okw.info.pl/

Kontakt w zachodniopomorskim: okw@kodzachodniopomorskie.pl

Co kilka lat oddając głos w wyborach, zatrudniasz samorządowców, parlamentarzystów czy prezydenta, aby w Twoim imieniu zarządzali gminą, powiatem, państwem.
To TY jesteś ich pracodawcą!
W kolejnych wyborach oceniasz ich pracę, zwalniasz lub przedłużasz umowę.

Bezpośrednie wybory są solą demokracji. Już niedługo – 21 października i 4 listopada 2018 –  społeczności lokalne będą wybierały swoje władze ustawodawcze do wszystkich szczebli samorządu terytorialnego, a także wybierały wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Społeczeństwo powinno zaakceptować każdy wynik wyborów, ale do tego musi mieć pewność, że te wybory zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, a wyniki odzwierciedlają rzeczywiste głosy wyborców.

W ostatnim czasie partia rządząca gruntownie przebudowała system wyborczy w Polsce, wiele instytucji ma wątpliwości czy uda się przygotować wybory zgodnie z nowymi uregulowaniami, czy będzie działał system elektroniczny do zliczania głosów.
Odrębnym problemem jest zaufanie do wyników, właściwej reprezentacji wszystkich sił politycznych w komisjach wyborczych i interpretacji oddanych głosów.
Pośpieszenie przeprowadzona zmiana sposobu głosowania i liczenia głosów powoduje, ze najbliższe wybory wymagają społecznej kontroli.

W tym celu Komitet Obrony Demokracji zainicjował, we współpracy z innymi organizacjami,  przedsięwzięcie Obywatelskiej Kontroli Wyborów. By projekt, polegający w głównej mierze na obserwacji i czuwaniu nad prawidłowością wyborów i uczciwością ich wyników,  osiągnął swój cel –  potrzebujemy obywateli, którzy zechcą się zaangażować w tę akcję.
Podczas ostatnich wyborów, w 2015r. w województwie zachodniopomorskim było 1126 obwodów wyborczych, należy zatem spodziewać się podobnej liczby obwodów w najbliższych wyborach. Przypominamy, że po zmianie przepisów w każdym obwodzie będą będą działały dwie komisje wyborcze.
A to oznacza, że komitety wyborcze będą potrzebowały podwójną liczbę osób do komisji wyborczych.
Do tego potrzebujemy mężów zaufania i obserwatorów społecznych.

Powołaliśmy koordynatorów w każdym powiecie województwa, którzy będą zbierali chętnych do pracy przy obserwacji wyborów, a także weryfikowali chętnych.
Do współpracy zapraszamy wszystkich, ale osoby, które dotychczas nie funkcjonowały w życiu publicznym, i nie są znane działaczom opozycji demokratycznej będą weryfikowane. To niestety, wymóg czasów, w których przyszło nam żyć.

Polecamy dedykowaną wyborom stronę siostrzanego regionu – KOD Śląskie w ramach autorskiego projektu przygotował materiały, informacje, prezentacje na temat wyborów, zmian w ordynacji itp  -> https://wybieram2018.pl. Szczególnie gorąco zachęcamy do zapoznania się z działem „Vademecum wyborcy” oraz „Do pobrania”

Czy jesteś pewny/pewna, że w sytuacji, w której mowa o planowanych zmianach w ordynacji wyborczej i sposobie liczenia głosów Twoje prawo do wolnego wyboru nie jest zagrożone?
Czy wiesz, że w najbliższych wyborach samorządowych o ważności wyborów zdecyduje już „zreformowany” przez polityków sąd okręgowy?
Czy kontrolowane przez polityków media publiczne zachowają choć minimum bezstronności w trakcie kampanii wyborczej?

 

Jeżeli Twoje prawa nie są Ci obojętne dołącz do Obywatelskiej Kontroli Wyborów w Zachodniopomorskim!