HomeKoszaliński Komitet Obrony Demokracji

Koszaliński Komitet Obrony Demokracji

 Kalendarium KOD w Koszalinie       Aktualności koszalińskie          Relacje koszalińskie

logo kod koszalinManifest Koszalińskiego Komitetu Obrony Demokracji

Demokracja w Polsce jest zagrożona. Działania władzy, jej lekceważenie prawa oraz demokratycznego obyczaju zmuszają nas do wyrażenia stanowczego sprzeciwu.
Nie chcemy Polski totalitarnej, zamkniętej dla myślących inaczej.
Jesteśmy zdeterminowani otwarcie i zdecydowanie, pełnym głosem mówić o przyzwoitości, prawie i wzajemnym szacunku.

Tak zaczyna się oficjalny i najważniejszy dokument Komitetu Obrony Demokracji.
My, stowarzyszeni w koszalińskim KOD-zie, deklarujemy aprobatę dla wszystkich postanowień tam zawartych.

Jesteśmy ludźmi, którym leży na sercu utrzymanie demokratycznych standardów, natomiast zdecydowanie protestujemy przeciw arogancji władzy, zawłaszczaniu państwa, fałszowaniu historii, marginalizowaniu Polski na arenie międzynarodowej, polityce dzielenia i antagonizowania Polaków i używaniu w publicznej języka nienawiści.

Bliskie są nam zasady wzajemnego szacunku i zwykłej, ludzkiej przyzwoitości.
Chcemy otwarcie i pełnym głosem przeciwstawić się tym aktualnym zjawiskom, które nie pozwalają nam, obywatelom RP, wyrażać troski o nasz kraj i upominać się o stosowanie w życiu publicznym zasad praworządności.

Organizując naszą działalność, stawiamy sobie wiele pytań i z pełną odpowiedzialnością formułujemy odpowiedzi.
Robimy to w duchu poszanowania wartości i standardów państwa opartego na przestrzeganiu prawa i szacunku dla wszystkich obywateli.

Pytanie 1:

Kiedy możemy mówić o demokratycznym państwie?
– Wtedy, gdy przestrzegane są podstawowe prawa wolności słowa, poglądów i prasy.
– Wtedy, gdy istnieje odpowiedzialność rządzących przed rządzonymi, funkcjonują więc instytucje kontrolujące władzę i zapobiegające jej nadużyciom.
– Wreszcie wtedy, gdy stworzone zostają zabezpieczenia chroniące obywateli przed nadmiernym wkraczaniem władzy w ich życie.

Pytanie 2:

Czym jest państwo prawa?
– To takie państwo, w którym priorytetem jest zasada praworządności realizująca się m.in. przez zasady prawa konstytucyjnego. Oznacza to, że rząd i wszystkie urzędy zobligowane są do działania zgodnego z konstytucją.

Pytanie 3:

Jakie wartości są dla nas ważne?
– Szacunek dla demokratycznych instytucji,
– autentycznie obywatelskie społeczeństwo,
– pozytywny program oparty na etycznych zasadach,
– historyczny dorobek wolnej Polski,
– świadomość współodpowiedzialności za nasze funkcjonowanie w zjednoczonej Europie.

Pytanie 4:

Z czym się nie zgadzamy?
– Nie chcemy zawłaszczania państwa przez jedną partię polityczną czy grupę społeczną.
– Nie akceptujemy jawnego łamania prawa, arogancji władzy i dzielenia Polaków na „sorty”.
– Nie uznajemy rządów totalitarnych opartych na dominacji jedynie słusznych poglądów.

Jako koszaliński Komitet Obrony Demokracji:

  • Odważnie zmieniamy rzeczywistość polityczną.
  • Prowadzimy kampanię na rzecz idei demokracji.
  • Organizujemy działania w mieście i jego okolicach.
  • Rozmawiamy o tym, jak powinny działać niezależne instytucje i media.
  • Wspieramy inne podmioty szanujące podobne wartości.
  • Zachęcamy do działania wszystkich obywateli.
  • Dbamy o pozytywne wyrażanie naszych przekonań.
  • Wierzymy, że „warto być przyzwoitym”!

My, działacze KOD-u, zrzeszamy ludzi o różnorodnych poglądach, wszystkich zawodów i w każdym wieku.

Zapraszamy do działania tych, którym bliskie są nasze idee.

Wiemy, że wszędzie, więc i w naszym regionie, są ludzie, którzy mogą i chcą włączyć się w działania przywracające Polsce ideę praworządności.
Wiemy, że w Polsce istnieje olbrzymi potencjał społecznego zaangażowania. Chcemy go wykorzystać dla tworzenia autentycznego, podmiotowego społeczeństwa.

 

Zapraszamy wszystkich zaangażowanych i aktywnych do naszego stowarzyszenia!